Skipulag

Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins sem haldinn er ár hvert fyrir lok maímánaðar fer með æðsta vald í málefnum samtakanna.

Formaður SA er kjörinn árlega af öllum félagsmönnum í rafrænni kosningu.

Stjórn SA mótar stefnu og megináherslur samtakanna.

Framkvæmdastjórn SA stýrir starfsemi samtakanna í samræmi við stefnumörkun stjórnar og aðalfundar.

Fulltrúaráð SA hefur æðsta vald í málefnum samtakanna milli aðalfunda.

Framkvæmdastjóri SA hefur ábyrgð á daglegum rekstri samtakanna.

Samþykktir SA kveða nánar á um skipulag samtakanna.

Skipurit SA

Vinnudeilusjóður SA

Réttarverndarsjóður