Þjónusta

Hlutverk vinnumarkaðssviðs SA er m.a. að:

 • veita fyrirtækjum sérfræðiþjónustu í vinnumarkaðs- og vinnuréttarmálum

 • vera í fyrirsvari fyrir fyrirtækin í vinnudeilum og ágreiningsmálum gagnvart stéttarfélögum

 • gæta hagsmuna atvinnulífsins með markvissri fræðslu og þátttöku í mótun og framkvæmd laga og reglna og í þjóðfélagsumræðunni almennt.

Lögfræðingar SA:

 • aðstoða aðildarfyrirtækin við túlkun samninga og laga

 • veita fyrirtækjum ráðgjöf og aðstoða við samningsgerð við starfsmenn, s.s. við gerð ráðningarsamninga og fyrirtækjasamninga

 • aðstoða fyrirtækin í samskiptum við stéttarfélög og lögmenn

 • annast málflutning fyrir héraðsdómi fyrir hönd aðildarfyrirtækja í fordæmisgefandi málum

 • flytja mál fyrir Félagsdómi fyrir hönd samtakanna vegna aðildarfyrirtækja

 • eru í samskiptum við stjórnvöld í málum sem snerta hagsmuni atvinnulífsins

 • annast upplýsingagjöf og fræðslu

 • byggja upp og viðhalda Vinnumarkaðsvef SA sem eingöngu er opinn félagsmönnum SA

Auk kjara- og starfsmannamála veita SA félagsmönnum ýmsa aðra þjónustu, t.d. á sviðum efnahags-, Evrópu-, umhverfis- og vinnuverndarmála.

Samtök atvinnulífsins starfrækja réttarverndarsjóð sem hefur það hlutverk að standa straum af kostnaði vegna málareksturs og annarrar réttarvörslu í málum sem snerta hagsmuni atvinnulífsins eða margra félagsmanna. Sjá nánar XV. kafla samþykkta SA.