Fulltrúar SA í nefndum og ráðum

Fulltrúar SA í stjórnum, nefndum og ráðum


Samtök atvinnulífsins tilnefna fulltrúa atvinnurekenda í ýmsar stjórnir, nefndir og ráð m.a. á sviði efnahags- og kjaramála, atvinnumála, umhverfis- og menntamála, í stjórnir lífeyrissjóða, o.fl. Yfirlit yfir fulltrúa atvinnulífsins má sjá hér að neðan:

--------------------------------------------------------------------------------

EFNAHAGS-, SKATTA- OG KJARAMÁL

Ráðgjafarnefnd Hagstofu Íslands um vísitölu neysluverðs
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir aðila í ferðaþjónustu
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Notendahópur Hagstofu Íslands fyrir greiningaraðila
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Ráðgjafanefnd Hagstofu Íslands um vinnumarkaðstölfræði
Hannes G. Sigurðsson, SA
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Nefnd um aðferðafræði við útreikning vísitölu neysluverðs 
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Kjaratölfræðinefnd
Hannes G. Sigurðsson, SA 

Starfshópur um launagagnsæi
Heiðrún Björk Gísladóttir, SA 

--------------------------------------------------------------------------------

VINNUMARKAÐSMÁL, VINNUVERND og JAFNRÉTTI

Atvinnuleysistryggingasjóður - stjórn
Aðalm: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Maj-Britt Hjördís Briem, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Vinnumálastofnun - stjórn
Aðalm: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Maj-Britt Hjördís Briem, SA
Varam: Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Stjórn VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð 
Aðalm: Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA 

Aðalm: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Varam: Álfheiður M. Sívertsen, SA
Varam: Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Framkvæmdastjórn VIRK - Starfsendurhæfingarsjóð
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Ábyrgðasjóður launa
Aðalm: Ingibjörg Björnsdóttir, SA
Varam: Álfheiður M. Sívertsen, SA

Vinnueftirlit ríkisins - stjórn
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Varam: Guðmundur H. Guðmundsson, SA

Ráðgjafarnefnd Evrópusambandsins á sviði vinnuverndar (ASCH)
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Pétur Reimarsson, SA

Jafnréttisráð
Aðalm: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Félagsdómur
Aðalm: Valgeir Pálsson, TM
Varam: Ólafur Eiríksson, Logos

Vinnumarkaðsráð
SA skipa tvo aðalmenn og varamenn þeirra í átta svæðisbundin vinnumarkaðsráð á landinu

Nefnd til að bregðast við athugasemdum GRECO varðandi skipan dómara í Félagsdóm
Ragnar Árnason, SA

Nefnd um réttindi starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð (NPA)
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Nefnd um réttindi starfsmanna sem starfa á grundv. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Nefnd í því skyni að sporna gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði
Ragnar Árnason, SA

Velferðarráð
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Samráðshópur grænbókar um kjarasamninga og vinnumarkaðsmál
Halldór Benjamín Þorbergsson, SA

Nefnd um heildarendursk. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar með síðari breytingum
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA

Starfshópur um endurmat á störfum kvenna
Aðalm: Maj-Britt Hjördís Briem, SA
Varam: Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Nefnd sem metur umfang kynferðislegrar áreitni o.fl.
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Aðgerðarhópur sem vinnur gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA
Tryggvi Másson, SA

Samráðshópur vegna mansals
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, SA

Starfshópur um heildarendurskoðun laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof með síðari breytingum
Álfheiður M. Sívertsen, SA 

Samstarfsnefnd um atvinnuleyfi útlendinga
Aðalm: Ingibjörg Björnsdóttir, SA
Varam: Álfheiður M. Sívertsen, SA

Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga nr. 47/1993 um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES 2019-2023
Aðalm: Maj-Britt Hjördís Briem, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytis vegna EES samningsins 
Jón Rúnar Pálsson, SA

Aðgerðarhópur um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði
Maj-Britt Hjördís Briem, SA
Ólafur Garðar Halldórsson, SA

Nefnd um skráningu atvinnusjúkdóma
Jón Rúnar Pálsson, SA
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA

Starfshópur varðandi reglugerð um bótaskyld atvinnusjúkdóm
Jón Rúnar Pálsson, SA
Sólveig B. Gunnarsdóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

EVRÓPU- OG ALÞJÓÐAMÁL

Nefndir á vegum BUSINESSEUROPE
Fastafulltrúi: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Nefnd um félagsmál, Ragnar Árnason, SA
Nefnd um umhverfismál, Árni Grétar Finnsson, SA

Ráðgjafarnefnd EFTA
Aðalm: Halldór Árnason, SA
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Aðalm: Álfheiður M. Sivertsen, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

ILO-þing árið 2021 - fulltrúar SA 
Aðalm: Álfheiður M. Sívertsen, SA
Varam: Ragnar Árnason, SA

BUSINESS at OECD (BIAC)
Fastafulltrúi: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Nefnd um félagsmál
Hannes G. Sigurðsson, SA

Nefnd um samkeppnismál
Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Nefnd um efnahagsmál
Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Nefnd um menntamál
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Nefnd um heilbrigðismál
Tryggvi Másson, SA 

Nefnd um lítil og meðalstór fyrirtæki
Ingibjörg Björnsdóttir, SA

Nefnd um skatta og ríkisfjármál
Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Nefnd um frjálsa verslun
Ólafur Garðar Halldórsson, SA 

Þróunarsamvinnunefnd
Aðalm: Halldór Benjamín Þorbergsson, SA
Varam: Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Nordic Smart Government 2021-2024 - Stýri- og verkefnastjórn
Sigurður R. Ragnarsseon, ÍAV

--------------------------------------------------------------------------------

UMHVERFISMÁL

Samráðshópur um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og innleiðingu þess hér á landi
Aðalm: Pétur Blöndal, Samál
Aðalm: Ólafur Briem, Icelandair

Starfshópur um drykkjarvöruumbúðir
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Dagur umhverfisins - ákvörðun um veitingu viðurkenninga
Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ

Loftslagsráð 2020-2024
Hildur Hauksdóttir, SFS 
Pétur Blöndal, Samál

Samráðsvettvangur um aðgerðaáætlun í plastmálefnum
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag  utan lögsögu sveitarfélaga á Austfjörðum
Gunnþór Ingvason, Síldarvinnslan hf.

Samráðshópur um svæðisráð um strandsvæðisskipulag utan lögsögu sveitarfélaga á Vestfjörðum
Kristján G. Jóakimsson, Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.

Starfshópur um tillögur að aðgerðum vegna matarsóunar
Aðalm: Gréta María Grétarsdóttir, Brim
Varam: Benedikt S. Benediktsson, SVÞ
Aðalm: Steinþór Skúlason, SS
Varam: Guðrún Birna Jörgensen, SI

Ráðgjafanefnd hagsmunaaðila vegna stjórnar vatnamála
Anna G. Sverrisdóttir, SAF
Jón Kristinn Sverrisson, SFS
Lárus M.K. Ólafsson, SI

Starfshópur vegna leiðbeininga um umskipun olíu
Gestur Guðjónsson, Olíudreifing

Stjórn Loftlagssjóðs 2021-2023
Hugrún Elvarsdóttir, SA

Stýrihópur um framkvæmd aðgerða í úrgangsmálum
Árni Grétar Finnsson, SA 
Hugrún Elvarsdóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

HEILBRIGÐISNEFNDIR

Umhverfis- og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
Aðalm: Ólafur Jónsson, Skeljungur hf.
Varam: Ragnheiður Héðinsdóttir

Heilbrigðisnefnd Vesturlands
Aðalm: Trausti Gylfason, Norðurál ehf.
Varam: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands

Heilbrigðisnefnd Vestfjarða
Aðalm: Einar Valur Kristjánsson, Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
Varam: Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Hótel Ísafjörður hf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis vestra
Aðalm: Steinar Svavarsson, Rammi hf.
Varam: Kristinn R. Guðmundsson, Staðarskáli ehf.

Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir, Mjólkursamsalan ehf.
Varam: Sigurgeir Höskuldsson, Norðlenska matborðið ehf.

Heilbrigðisnefnd Austurlandssvæðis
Aðalm: Benedikt Jóhannsson, Eskja hf.
Varam: Auður Ingólfsdóttir, Icelandair hótel.

Heilbrigðisnefnd Suðurlands
Aðalm: Guðmundur Geir Gunnarson
Varam: Oddur Árnason, Sláturfélag Suðurlands svf.

Heilbrigðisnefnd Suðurnesja
Aðalm: Bergþóra Sigurjónsdóttir, Icelandair hótel Keflavík
Varam: Þórður Magni Kjartansson, Fiskmarkaður Suðurnesja

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
Aðalm: Gnýr Guðmundsson, Rio Tinto á Íslandi hf.
Varam: Bryndís Skúladóttir, VSÓ

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis
Aðalm: Linda Ragnarsdóttir, Mosfellsbakarí
Varam: Guðni Þórðarson, Borgarplast hf.

--------------------------------------------------------------------------------

LÍFEYRISSJÓÐIR

Gildi - lífeyrissjóður
Aðalm: Áslaug Hulda Jónsdóttir
Aðalm: Freyja Önundardóttir
Aðalm: Gylfi Gíslason
Aðalm: Sverrir Sverrisson
Varam: Hannes G. Sigurðsson
Varam: Inga Jóna Friðgeirsdóttir

Stapi lífeyrissjóður
Aðalm: Erla Jónsdóttir
Aðalm: Valdimar Halldórsson
Aðalm: Unnar Már Pétursson
Aðalm: Kristín Halldórsdóttir
Varam: Guðrún Ingólfsdóttir
Varam: Páll Snorrason

Birta lífeyrissjóður
Aðalm: Álfheiður Ágústsdóttir
Aðalm: Pálmar Magnússon
Aðalm: Sigurður R. Ragnarsson
Aðalm: Þóra Eggertsdóttir
Varam: Guðbjörg E. Guðmundsdóttir
Varam: Bolli Árnasson

Lífeyrissjóður Rangæinga
Aðalm:Guðmundur Svavarsson
Aðalm: Margrét Jóna Ísólfsdóttir
Varam: Drífa Hjartardóttir

Festa lífeyrissjóður
Aðalm: Sigurður Ólafsson
Aðalm: Kristín Magnúsdóttir
Aðalm: Örvar Ólafsson
Varam: Einar Steinþórsson

Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Aðalm: Árni Stefánsson
Aðalm: Jón Ólafur Halldórsson
Aðalm: Sigrún Helgadóttir
Varam: Bjarni Már Gylfason

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Aðalm: Andrea Atladóttir
Aðalm: Thelma Hrund Kristjánsdóttir
Aðalm: Þorvarður Gunnarsson
Varam: Ása Ingibergsdóttir
Varam: Örvar Guðni Arnarson

Nánar um tilnefningar í lífeyrissjóði

--------------------------------------------------------------------------------

MENNTAMÁL

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Stefán Karl Snorrason, Íslandshótel
Aðalm: Gunnur Líf Gunnarsdóttir, Samkaup
Varam: Guðný Björg Hauksdóttir, Norðurál

Stjórn Fræðslusjóðs
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Jóhanna Vigdís Arnardóttir, SI
Varam: Ólafur Garðar Halldórsson, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Starfsmenntasjóður verslunar og skrifstofufólks (SVS)
Aðalm: Ragna Vala Kjartansdóttir, SVÞ
Aðalm: Davíð Lúther Sigurðarson, Sahara ehf
Aðalm: Hugrún Elvarsdóttir, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA
Varam: Björg Ársælsdóttir, N1

Landsmennt - Starfsmenntasjóður (SGS)
Aðalm: Arnar Sigurmundsson, SFS
Aðalm: Hugrún Elvarsdóttir, SA
Aðalm: Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Landnámsetur Íslands ehf
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Starfsafl - Starfsmenntasjóður Flóa
Aðalm: María Guðmundsdóttir, SAF
Aðalm: Hugrún Elvarsdóttir, SA
Aðalm: Hlíf Böðvarsdóttir, Securitas
Varam: Hannes G. Sigurðsson, SA
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Menntasjóður STF og SA
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Heiðmar Guðmundsson, SFS
Varam: Davíð Þorláksson, SA

Stjórn vinnustaðanámssjóð
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Varam: Jóhanna Vigdís Arnardóttir, SI

Háskólinn í Reykjavík - stjórn
Hjörleifur Pálsson
Halldór Benjamín Þorbergsson

Háskólinn á Bifröst - stjórn
Aðalm: Marteinn Jónsson, viðskiptafræðingur
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Fulltrúaráð Bifrastar
Aðalm: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Tryggvi Másson, SA
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Aðalm: Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ

Samráðshópur um nám fullorðinna
Aðalm: Ingibjörg Ösp Stefásdóttir, SA
Varam: Áslaug Hulda Jónsdóttir

Stýrihópur um rafræna ferilbók
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SI

Verkefnishópur um úrbætur í menntun, hæfingu, atvinnu og tómstundum fyrir nemendur sem lokið hafa námi á starfsbrautum framhaldsskóla
Sara Dögg Svanhildardóttir, SVÞ

Verkefnisstjórn um fagháskólanám
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Samstarfsráð um fagháskólanám
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

Fulltrúar SA í fulltrúaráði Verzlunarskóla Íslands
Ásdís Kristjánsdóttir, SA
Helga Árnadóttir, SA
Steinn Logi Björnsson, SA
Jóhannes Stefánsson, SA
Margrét Sanders, SVÞ
Ingibjörg Gréta Gísladóttir, VÍ
Hannes Frímann Hrólfsson, SFF
Ingunn Agnes Kro, VÍ
Svanhildur Hólm Valsdóttir, VÍ

Fulltrúaráð hses félaga
Árni Grétar Finnsson, SA

--------------------------------------------------------------------------------

SAMGÖNGUMÁL

Fagráð um flugmál
Aðalm: Hörður Guðmundsson, Flugfélagið Ernir ehf.
Aðalm: Birna Ósk Einarsdóttir, Icelandair ehf.

Hafnarráð
Aðalm: Friðrik J. Arngrímsson
Varam: Guðmundur Nikulásson, Eimskip ehf.

Fulltrúar flugrekenda í vinnuverndarráði
Lárus Atlason, Air Atlanta
Inga Lára Gylfadóttir, Icelandair ehf.
Sigurður Bjarni Jónsson, Mýflug hf.

Samráðshópur um opinbert umhverfi til flugrekstrar og flugleiðsöguþjónustu
Aðalm: Ari Guðjónsson, Icelandair
Varam: Herdís Anna Þorvaldsdóttir, Þyrluþjónustan

Starfshópur um tillögur til ráðherra að fyrirkomlagi almenningssamgangna á Íslandi
Aðalm: Árni Grétar Finnsson, SA
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA

--------------------------------------------------------------------------------

TÆKNIMÁL, STAÐLAR, NÝSKÖPUN OG RAFRÆN VIÐSKIPTI

Tækniþróunarsjóður 2021-2023
Aðalm: Gestur Pétursson, Veitur ohf.
Aðalm: Anna Kristín Pálsdóttir, Marel hf.
Varam: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA
Varam: Árni Grétar Finnsson, SA

Staðlaráð Íslands 
Aðalm: Helga J. Bjarnadóttir, EFLU hf.

Stýrihópur um landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Sigríður Þórðardóttir, Advania

Starfshópur um uppbyggingu á landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni þjónustu
Jón Ellert Sævarsson, Högum hf.
Sigríður Þorvaldsdóttir, Advania
Þórunn Sigfúsdóttir, Trackwell Software hf.

Ráðgefandi fagnefnd um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki
Sigríður Mogensen, SI

Ráðgjafanefnd við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Aðalm: Ásbjörn Björgvinsson, Lava Eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð Íslands
Varam: Eva María Þórarinsdóttir Lange, Pink Iceland

Starfshópur um mótun stefnu í nýsköpun og tækni í félagsþjónustu
Hákon Sigurhansson, TM - Software

Vísinda- og tækniráð
Aðalm: Hilmar Bragi Janusson, Genis hf.
Aðalm: Svana Helen Björnsdóttir
Varam: Pétur Reimarsson, SA
Varam: Sigríður Mogensen, SI

Stýrihópur um heilstæðrar nýsköpunarstefnu fyrir Ísland
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, SFS
Sigurður Hannesson, SI

--------------------------------------------------------------------------------

ÚTFLUTNINGSMÁL

Stjórn Íslandsstofu
Aðalm: Ásthildur Otharsdóttir
Aðalm: Helga Árnadóttir
Aðalm: Hildur Árnadóttir, 
Aðalm: Jens Garðar Helgason
--------------------------------------------------------------------------------

ÝMSAR NEFNDIR

Ráðgjafarnefnd um eftirlit á vegum hins opinbera og framkvæmd laga um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999
Björg Ásta Þórðardóttir, SI
Benedikt S. Benediktsson, SVÞ

Úttektarnefnd um opinbert eftirlit með framleiðslu matvæla
Gunnar Sigurðsson, SI

Fagráð um fjarskiptamál
Kjartan Briem, Vodafone
Birna Ósk Einarsdóttir, Síminn
Hlynur Elísson, Icelandair

Höfundaréttarráð
Aðalm:

Samráðsvettvangur SSH vegna sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins
Aðalm: Pétur Reimarsson, SA

Fjárfestingarvakt Íslandsstofu
Ásdís Kristjánsdóttir, SA

Stjórn Húsnæðismálasjóðs
Aðalm: Davíð Þorláksson, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Kærunefnd um vöru- og þjónustukaup
Aðalm: Jón Rúnar Pálsson, SA
Varam: Heiðrún Björk Gísladóttir, SA

Fulltrúi SA á aðalfundi Öldrunarráðs Íslands 2020
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, SA  

Faggildingarráð
Björg Ásta Þórðardóttir, SI
Benedikt S. Benediktsson, SVÞ 

Starfshópur um tilfærslu póstmála frá Póst- og fjarskiptastofnun til Byggðarstofnunar
Árni Grétar Finnsson, SA

Vinnuhópur um tilskipanir ESB nr. 2020/1057 um útsenda starfsmenn á vegum erlendra fluttningsaðila á landi 
Árni Grétar Finnsson, SA